Om Heart for People

Heart for People är en hjälporganisation som bedriver socialt arbete i Västerbottens Mellanbygd och hjälparbete bland fattiga familjer i utvecklingsländer.

Du kan vara med!

Behoven är stora. Det finns möjligheter för dig, din förening eller din arbetsplats att vara med och förändra människors framtid genom att

  • göra en födelsedagsinsamling
    arrangera ett event för att öka medvetenhet eller samla in pengar
  • bli fadder för ett barns skolgång, antingen som privatperson, arbetsplats eller företag
  • engagera dig praktiskt i själva hjälparbetet antingen lokalt eller genom att följa med på en hjälpresa.

Projekt just nu

  • Studiecenter i Indien hjälper barn som inte har gått skola, att få mat, skolgång och stöd för att klara skolan.
  • Intäkterna från Fyndet second hand går i huvudsak till ögonoperationer utmed Afrikas östkust.
  • Vi har byggt 19 hus för att flytta 19 fattiga batwa-familjer närmare civilisationen där deras barn kan gå i skola. Nu hjälper vi familjerna med utsäde och barnen med skolmaterial. Vi hoppas kunna gå vidare med att hjälpa dem till självförsörjning.
  • Café Hoppet i Robertsfors i samarbete med LP-verksamheten.

Organisation

Organisatoriskt är Heart for People en del av den ideella föreningen Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd, med samma organisationsnummer, 894000-0402. Styrelsen har sitt säte i Robertsfors och består av Erik Lindberg, Kristofer Gustavsson, Anders Gustavsson, Ingrid Mellberg, Niclas Strindell, Ellen Larsson och Emil Löwdahl.

Ekonomi och revision

Vi samlar in pengar genom gåvor och genom försäljning i vår second handbutik Fyndet. De gåvor som samlas in till hjälpverksamhet går oavkortat till hjälpverksamhet. Av försäljningsintäkterna från Fyndet second hand går ca 27 % till hyra, förbrukningsmaterial, annonsering, bankkostnader mm.

Vi har en nära relation till de hjälparbetare som utför arbetet i fält och besöker dem för att se till att arbetet fortgår enligt våra intentioner och etiska regler.

Ekonomin sköts enligt god redovisningssed och revisor är Tomas Nordenstam.

Bli fadder idag så kan du vinna

ett par exklusiva gjutjärnsljusstakar (värde 900 kr) sponsrade av Norrlandsgjuteriet, eller en JBL Flip 6 Bluetoothhögtalare (värde 1 390 kr) sponsrade av Bäckströms i Robertsfors.
Vinnare dras den 18 december.

Ljusstakar i gjutjärn från Norrlandsgjuteriet, Robertsfors Bruk