Så ser vi till att barnen blir hjälpta i Indien

Vi har en nära relation till ledarna för studiecentret i Bapatla, Indien. Vi samtalar varje vecka för att följa upp att arbetet sker enligt ett skrivet avtal. Vi besöker själva arbetet och har dessutom en annan utomstående inspektör i Indien som besöker arbetet och ser till att allt fungerar enligt vårt avtal. Det finns möjlighet för fadder att följa med när vi åker för att besöka arbetet.

Så fungerar fadderskapet

Barnfadder

  • Som barnfadder ger du 250 kr i månaden för att ett barn ska få mat, skolgång och läxhjälp. Du får ett fadderkort med fotografi, namn, födelsedag och lite mer personlig information om ditt fadderbarn. 
  • Vi har endast en barnfadder per barn.
  • Alla fadderpengar går in i budgeten för hela centret. Det betyder att om en fadder av någon ansledning vill sluta stödja barnet så försöker vi hitta en ny fadder, men just detta barn kommer inte att bli utan stöd, eftersom alla barn får lika stor del av budgeten.
  • Om fadder vill ge en extra gåva, exempelvis vid barnets födelsedag, så går det bra. Dock så kommer även detta att gå till alla barnen, exempelvis till ett födelsedagsfika. Vi tillåter inte att ett barn favoriseras genom att enskilda gåvor går endast till ett barn.
  • Fadderskap kan avslutas när som helst, men vi uppskattar om vi kan få veta en tid i förväg för att ge oss tid att hitta ny fadder.

Skolfadder

  • Som skolfadder stöder du hela studiecentret med valfri summa. Du stöder inte ett enskilt barn och får bara allmän rapport hur arbetet fortskrider.
  • Fadderskap kan avslutas när som helst, men vi uppskattar om vi kan få veta en tid i förväg för att ge oss tid att hitta ny fadder.

Hur centret hjälper barnen

Målet för centret är att barn ska få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö med de grundläggande behoven mötta och få hjälp med skola som fungerar.

Vi gör en utvecklingsplan för varje barn utifrån deras individuella behov.

Barnen kommer till centret på morgonen och får frukost före skolan. Sedan får de med sig en lunchlåda till skolan. När skoldagen är slut kommer de tillbaka till centret, får mat och sedan läxhjälp och stödundervisning innan de går hem.

Vi har begränsat antalet till 42 barn för att personalen ska klara av att ge individuell uppmärksamhet och stöd på ett bra sätt.

Vad pengarna går till

Vi tar inga pengar till administrativa kostnader eller löner i Sverige. Alla administrativa kostnader i Sverige samt resor till Indien bekostas av Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd.

Alla fadderpengar skickas alltså oavkortat till studiecentret i Indien. En liten del kan gå till banköverföringskostnader. Vi söker ständigt använda det effektivaste sätter att överföra pengar till Indien. Det dyraste sättet vi har använt innebar en kostnad på 8,6 procent av överfört belopp.

I studiecentret går pengarna till mat och annat som barnen behöver för att kunna gå i skola och få läxhjälp. Inga pengar går till hyra, eftersom vi äger byggnaden.

Hur vi kvalitetssäkrar arbetet

Vårt avtal med centret reglerar bland annat:

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor:

Föreståndare Niclas Strindell — tel. 073-9921668 — e-post: niclas.strindell@pingstmellanbygden.se

Hjälp ett barn att få gå i skola