• Du kan göra skillnad

    Barnfadder

    Som barnfadder hjälper du ett barn i Indien som inte har gått i skola, att få skolgång, läxhjälp, mat, hälsoundersökningar och hjälp med hygienen.

  • Du kan göra skillnad

    skolfadder

    Som skolfadder ger du valfri gåva per månad. Du stöder alla barn i studiecentret och får regelbundna uppdateringar om hur arbetet fortgår.

Bli fadder för gatubarn i Indien

Barnfadder

Som barnfadder hjälper du ett barn i Indien som inte har gått i skola, att få skolgång, läxhjälp, mat och ...

Skolfadder för fattiga barn i Indien

Skolfadder

Som skolfadder ger du valfri gåva per månad. Du stöder alla barn i studiecentret och får ...

Engångsgåva

Regelbundet givande genom fadderskap hjälper barnen bäst. Men även din engångsgåva hjälper.